Bättre än väntat för ekonomin i Kungsbacka

Kungsbacka kommun räknar nu med att årets ekonomi ska gå i stort sett jämnt ut. Den senaste prognosen pekar på ett underskott på sex miljoner kronor när det här året är slut. Kulturen i Kungsbacka får dock inga extra pengar för att täcka ett beräknat underskott.
Det är betydligt lägre än de 40 miljoner minus i år man tidigare räknade med. Framför allt är det skatteintäkter och statsbidrag till Kungsbacka kommun som har blivit större än beräknat. Kulturen i Kungsbacka får inga extra pengar för att täcka ett beräknat underskott. Trots att kulturnämnden har stängt biblioteket i Särö för att få ekonomin att gå ihop - så räknar man med ett underskott på 300 000 kronor i år. Men kommunstyrelsen säger nej till att gå in och täcka det underskottet ur kommunens centrala kassa. Det är bland annat kostnader för allt fler långtidssjukskrivningar som kostar pengar för kulturnämnden i Kungsbacka.