Motion på recept en bra medicin

Fler läkare bör skriva ut motion på recept till patienterna. Det anser Folkhälsoinstitutet, som nu tagit fram en handbok som ska ge läkare ökad kunskap om hur man skriver ut motion på recept. Det är osäkerhet och kunskapsbrist hos läkare som förklarar att motion inte används oftare i vården, menar Folkhälsoinstitutets chef.
– Fysisk aktivitet har en enormt stark effekt, både vid hjärt- och kärlsjukdomar och vid diabetes. Ändå underskattar man fysisk aktivitet. Man använder sig fortfarande alltför mycket och ganska slentrianmässigt av läkemedel när det bästa kanske vore att ge patienten ett råd om motion, eller som vi föreslår nu: skriva ut motion på recept, säger Folkhälsoinstitutets chef Gunnar Ågren. Simning Omkring 75 vårdcentraler i landet beräknas idag skriva ut motion på recept. Men Folkhälsoinstitutet vill alltså att det ska sprida sig. Vanligast är det i Östergötland. Det hela går till så att patient och läkare tillsammans enas om lämplig aktivitet - som promenader eller simning. Om så önskas tar en förening kontakt med patienten - att det finns en formaliserad samverkan mellan idrottsföreningar och vårdcentraler har visat sig vara viktigt för att patienten verkligen ska komma igång. Hälften följer recept I år skrivs kanske 1 000 sådana recept ut i Östergötland. Där har man sett att drygt hälften av patienterna faktiskt följer receptet, men effekterna på längre sikt kan man ännu inte säga något om. Färre blodfetter I Sollentuna norr om Stockholm har man skrivit ut motion på recept i hela 16 år. Majlis Hellenius, överläkare vid Karolinska sjukhuset, säger att man har fått ned blodfetter genom att skicka patienter till gympargrupper. Men finns det några risker då? –Det kan finnas. Låt säga att man har en individ med kärlkramp eller annan hjärt-kärlsjukdom och att han eller hon tar i för hårt. Det kan i värsta fall utlösa en hjärtinfarkt. Men de riskerna ska man inte överdriva. Det är betydligt farligare att avstå från fysisk aktivitet, att vara fysiskt inaktiv, säger Majlis Hellenius.
Cecilia Strömberg cecilia.stromberg@sr.se