Chef erkänner brister i vården av äldre

Det var inte acceptabelt att en svårt sjuk äldre man på ett äldreboende inte fick hjälp med sina smärtor sin sista dag i livet. Det säger områdeschefen i Norrköping, Eva Lakso, med anledning av den anmälan som gjorts till Socialstyrelsen.
Mannen hade vistats på ett äldreboende i ungefär ett halvår ofta med svåra smärtor i benen. En kväll i somras blev hans smärtor värre. Personalen kunde inte hjälpa honom och den smärtlindring en läkare per telefon ordinerade räckte inte till. Inte förrän vid tolvtiden dagen därpå kom en läkare. Mannen dog ett par timmar senare. Eva Lakso hävdar att det som hände mannen var ett undantagsfall och att förändringar redan gjorts på boendet. Arbete pågår också i hela kommunen för att förbättra riktlinljerna för vården, enligt Anita Ottosson, en av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Läkarresurserna och hjälpen från den lasarettsanslutna hemsjukvården behöver förstärkas anser hon. Trots det som hänt behöver ingen vara orolig för egen eller anhörigas äldreomsorg, hävdar Eva Lakso.