Reningsverksstyrelse reser för en kvarts miljon

Tjugo personer från reningsverksbolaget Syvab är just nu på studieresa i Kina. Resan kostar runt en kvarts miljon kronor och bekostas helt av Syvab, som ägs av sex kommuner på Södertörn.
Syftet med resan är - enligt Syvabs ställföreträdande VD Jan Bosander - att studera kinesisk reningsteknik och att lära känna varandra. Syvabs styrelse gör liknande resor vart fjärde år, dvs varje gång styrelsen förnyas.