Ekonomin stoppar högskoleutbyggnad

Utökningen av antalet elever vid högskolan på Gotland går inte lika snabbt som ledningen för skolan vill.
Utökningen av antalet elever vid högskolan på Gotland går inte lika snabbt som ledningen för skolan vill. Idag studerar cirka 1 600 elever vid högskolan och nästa år beräknas skolan kunna ta emot ytterligare 100 elever. Fler tillåter inte skolans ekonomi. Högskolans ekonomiska ramar sätts av staten och i budgetpropositionen föreslogs att skolans anslag skulle minska med 2 miljoner kronor. Men det förslaget hoppas ledningen för högskolan att regeringen ska ta tillbaka. Högskolan skulle vilja växa snabbare, men ekonomin bromsar för närvarande utbyggnadstakten.