Ökad vinst för Profilgruppen

Uppvidingeföretaget Profilgruppen redovisar en vinst efter finansnetto på 17,1 miljoner kronor för årets nio första månader.
Under motsvarande period i fjol uppgick vinsten till 0,8 miljoner kronor. Omsättningen föll något och marknaden bedöms vara fortsatt svag under resten av året. Leveranserna för helåret 2003 väntas bli i nivå med fjolåret. Marknaden för 2004 väntas däremot bli bättre, skriver Profilgruppen i delårsrapporten.