Allt färre på Gotland är sjukskrivna

Antalet sjukskrivningar minskar här på Gotland. Trenden har varit positiv ända sedan årsskiftet, det visar siffror från Försäkringskassan.
Antalet sjukdagar minskar - i januari var drygt 1700 gotlänningar sjukskrivna - i dag 1500. Kostnaden minskar - i januari i år kostade sjukskrivningarna 18,5 miljoner kr, i september kostade det 15 miljoner. Och det är ingen tillfällig händelse, det är en trend. Alla sjukskrivningar minskar och bland kvinnor allra mest. Försäkringskassan har som uppdrag att fram till slutet av år 2007 skall sjukskrivningarna vara nere i samma nivå som den var 1998. Då var det 850 sjukskrivna på Gotland, idag ligger den nästan på det dubbla, 1500. Men trenden just nu är ändå en minskning och det går åt rätt håll. Försäkringskassan har blivit effektivare på att se till att de som behöver hjälp får rätt hjälp tidigare. Genom politiska beslut har också arbetsgivarna fått ta ett större ansvar för betalning av sjukskrivningarna och det har fått önskad effekt.