Sjukskrivningarna minskar

Antalet sjukskrivningar minskar på Gotland. Trenden är vikande ända sedan årsskiftet visar siffror från Försäkringskassan.