Antenn sätts upp i Tollered trots byggstopp

Idag avslog länsrätten Hi 3 Gs överklagan gällande det tillfälliga byggstopp som företagets mastbygge i Tollered har belagts med. Men trots detta kommer företaget att sätta upp en antenn på masten.
Den omstridda masten är idag 18 meter hög men det är tänkt att den skall bli 42 meter. För att få bygga en 3G-mast krävs det bygglov från länsstyrelsen, något som företaget har fått. Men boende i Tollered klagade på bygget och menade att det låg bostadshus för nära masten. I förra veckan beslutade länsstyrelsen att utreda saken och stoppade bygget tillfälligt. Hi 3 G överklagade stoppet till länsrätten, en överklagan som länsrätten idag avslog. Lennart Odenbock på Hi 3 G säger till Västekot att byggstoppet gäller masten och inte antennen, och därför kommer man sätta upp antennen i morgon. Själva byggstoppet kommer man överklaga till kammarrätten. I november är det länsstyrelsen som slutgilitigt beslutar om företaget får bygglov för masten eller ej.