Långtidssjukskrivna saknar samarbete och resurser

Samtidigt som sjukskrivningarna minskar, kräver långtidssjukskrivnas förening ekonomiskt stöd och bredare samarbete från kommunen. Inger M Johansson är ordförande i de långtidssjukskrivnas förening på Gotland.