Harmoniskt sametingsmöte

Sametinget avslutade idag sitt möte i Lycksele.Det tionde mötet sedan starten.
Många av deltagarna har upplevt ett mera harmoniskt och konstruktivt Sameting jämfört med tidigare sittningar.