Jourtelefon billig livförsäkring för äldre

Att som äldre ansluta sig till en telefonservice kan vara en livförsäkring.
I Ronneby kommun, som enda kommun i länet, finns det en jourtelefon dit man kan anmäla sig och på så sätt få en daglig kontakt med en medmänniska. Den avgiftsfria telefonservicen drivs av PROs samorganisation i Ronneby tillsammans med kommunen. Det går ut på att en person varje vardag ringer runt till alla som har anslutit sig till, idag är det runt 35 stycken. Men det är inte bara en säkerhetsfråga. När man ringer upp dessa personer finns det ofta behov av att prata om vardagliga ting också. Det säger Marita Olsson, som är den person som sköter telefonservicen.