Färre laxar med förhoppning om mer röding

Nu har myndigheterna bestämt sig för att se till att det blir färre laxar i Vättern, genom detta hoppas man kunna skapa bättre förutsättningar för rödingen.
I Vättern finns Sveriges största bestånd av röding, men beståndet har minskat stadigt och förra årets fångst är den sämsta på 100år. En av förklaringarna kan vara att laxen som årligen planteras ut i Vättern konkurrerar ut rödingen. Därför har myndigheterna beslutat att minska utsättningen från 30 000 till 20 000.