Kulturstipendiater klara i Jönköping

Camilla Sundberg och Sofie Palander får i år Jönköpings kommuns kulturstipendium -på 20 000 kronor var.
Camilla Sundberg får det för att hon, enligt kulturnämnden, är en fångfasetterad konstnär, och Sofie Palander för att hon visar ett unikt uttryck inom dansen.