Konsumentverket missnöjt med lagen om grupptalan

Konsumentverket är missnöjt med hur lagen om grupptalan fungerar. Konsumentombudsmannen Karin Lindell har därför tillsatt en utredare – advokaten Stefan Lindskog – som ska ta reda på vilka andra juridiska möjligheter det finns för Skandias kunder att kräva ersättning från bolaget.
Advokat Stefan Lindskog ska undersöka rättsläget och han inriktar sig på att försöka få tillbaka pengar från Skandia till Skandia Liv. – Det ena är vad den enskilda försäkringstagaren skulle kunna få och det andra är vad man skulle kunna återföra till Skandia Liv. Jag tror att den senare möjligheten är när närmare till hands än den förra, säger Stefan Lindskog.