Stor förlust för Klippan i delårsrapport

Papperstillverkaren Klippan, med verksamhet i Lessebo, redovisar en förlust efter finansnetto på drygt 108 miljoner kronor för årets nio första månader.
Den förlusten kan jämföras med en vinst på över 47 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Omsättningen ökade från 982 miljoner kronor till 1,2 miljarder kronor. Marknaden för den europeiska finpappersindustrin visade även under tredje kvartalet en svag utveckling, skriver Klippan i delårsrapporten.