Långsamt uppåt för Stora Enso

Det går sakta uppåt för Stora Enso, trots att den svensk-finländska skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en mycket mindre vinst efter årets tredje kvartal än ifjol.
Jämfört med andra kvartalet i år förbättrades resultatet från 86,9 miljoner euro till 107,4 miljoner euro och framför allt går magasins-och kartongpapperförsäljningen stabilt eller bättre än tidigare, medan efterfrågan fortfarande är svag på tidningspapper.. I en strävan av minska kostnaderna kommer Stora Enso att se över bemanningen på koncernstaberna från huvudkontorsnivå till divisionerna.