Beslut om bussnedläggning skjuts fram

Det blev inget beslut i dag om eventuell nedläggning av busslinje 41 mellan Hofors och Falun. Vid landstingsfullmäktiges möte i Bollnäs återremitterades nämligen ärendet.