Miljoner italienare strejkar mot sämre pensioner

På fredagen kommer miljontals italienare att strejka i protest mot regeringen Berlusconis försämringar av pensionssystemet.
De tre ledande landsorganaisationerna har uppmanat sina 11 miljoner medlemmar att strejka en halv dag. Pensionsförslagen innebär att pensionsåldern för italienarna höjs till 65 år och att de måste betala in pengar till pensionssystemet i 40 år.