Polisen vill inte ha livräddningsutrustning

Många människor som drabbas av hjärtstopp skulle kunna räddas till livet om polisbilarna utrustades med defibrillatorer – apparater som, genom en elstöt, kan få igång ett hjärta som stannat. Det menar en grupp hjärtläkare som oroas över att allt fler dör av hjärtstopp utanför sjukhus men polisen vill inte ha defibrillatorer i bilarna.
– Den här typen av uppgift faller inte inom ramen för polislagen. Att använda defibrillatorer faller under hälso- och sjukvårdslagen, säger Stina Wessling, länspolismästarens presstalesman i Stockholm. Socialstyrelsen håller med Överdirektör Kjell Asplund vid Socialstyrelsen håller med om att det inte är en polisiär uppgift att använda defibrillatorer. – I dag är det så rent lagmässigt att det inte ingår i första hjälpen. Vad vi kan tänka oss är att man i en försöksverksamhet möjligen kan ge dispens för det här just för att man skulle kunna lära sig någonting, säger Kjell Asplund. Försiktigt positiv Socialstyrelsen är alltså försiktigt positiv till en försöksverksamhet men för det krävs polisens samtycke och Stina Wessling argumenterar emot. – Våra poliser i yttre tjänst har redan idag ett väldigt stort tryck på sig. De möter en allt grövre brottslighet, det ställs höga krav på dem och de har många andra prioriterade utbildningar de måste klara av före det här, säger hon. Läkardelegering krävs idag Om polisen ska använda defibrillatorer krävs en så kallad delegering från läkare men det är något som hjärtläkarna bakom förslaget tycker kan tas bort. – Jag hoppas att Socialstyrelsen vill undanröja det hinder som delegeringen innebär. Det här är något som Sverige är ganska ensamt om idag. Det är synd för vi riskerar att komma lite grann på efterkälken när det gäller behandlingen av de här patienterna, säger professor Mårten Rosenqvist vid Södersjukhuset.
Anna Larsson anna.larsson@sr.se