Svensk bakom nytt rättsväsende i Irak

Ett nytt rättsväsende med politiskt oberoende domstolar och självständiga domare. Det är ett av alla projekt som irakierna själva har tagit upp som ett behov och vill få stöd för vid den internationella givarkonferensen i Madrid. Bakom projektet finns en svensk, advokaten Christian Åhlund, chef för den internationella juristsammanslutningen ILAC.
Efter många år av diktatur under Saddam Hussein ska irakierna tänka om och det finns många svårigheter. – Det är en kultur som måste förändras. Om man ser på domarna är det ytterst få som har någon uppfattning om vad ett oberoende domarväsende innebär, säger Christian Åhlund. Bättre förutsättningar Det är inte gjort över en natt men irakierna är mycket intresserade och förutsättningarna är bättre än i Afghanistan där ett liknande projekt inletts, enligt den svenske advokaten. Storbritannien och Sverige har hittills nappat. Projektet kräver 25 miljoner kronor över två år. Brittiska, amerikanska och franska jurister, advokatsamfund och åklagare vill delta. Med tanke på det instabila säkerhetsläget i Irak är planen att domarna ska utbildas utomlands. Irakierna vet vad som krävs Enligt Christian Åhlund förstår irakierna vad som behövs för att få oberoende domare. – De vi arbetar med har värderingar som stämmer överens med våra, säger han. Värderingarna är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och liknande dokument. Pengar behövs nu Det är sagt att irakierna ska presentera en egen plan för sina behov men de har redan gjort klart att de behöver en rejäl injektion med pengar nu. Inte om några år. Två av tre irakier är beroende av få mat. Inte ens varannan har rent dricksvatten och mycket få har avlopp och toalett. Landet behöver få i gång ekonomin och jobben. Med i irakiernas presentation finns också önskan om ett rättsväsende och oberoende domare.
Alice Petrén, Madrid alice.petren@sr.se