Feberupptäckt kan ge bättre medicin

Forskare i Linköping har upptäckt ett enzym som spelar en avgörande roll för att vi får feber.
Enzymet ger en signal om att det finns en inflammation någonstans i kroppen, och först därefter får man feber. Enligt Metro kan upptäckten leda till att det tas fram bättre och effektivare läkemedel mot feber och inflammation. Tex finns det i dag flera febernedsättande medel som ger biverkningar som bland annat magkatarr, men nya läkemedel skulle istället kunna rikta in sig direkt på det speciella enzymet.