Innerstadsbor vill lämna Hyresgästföreningen

Tusentals medlemmar i Hyresgästföreningen i Stockholms innerstad befarar rekordhöjningar av sina hyror sedan Hyresgästföreningen gått med på att den så kallade läges-faktorn ska spela en större roll. Det kan ge 25-procentiga hyreshöjningar på sikt.
Många medlemmar hör av sig till Hyresgästföreningen och är arga. Några vill lämna föreningen. – Vi får höra mycket från medlemmarna. De är sura och förbannade och vet inte hur de ska klara hyran i framtiden, säger Beatrice Eriksson, ordförande för 6 000 medlemmar på Norrmalm. Beatrice Eriksson gör som många medlemmar i Hyresgästförening i innerstan. De protesterar mot hyreshöjningar som ska göras bara för lägets skull. – Vi betalar redan högre hyror här och vill inte ha ännu större skillnader, säger hon. Hon får stöd i sin kritik. På föreningens webbplats har en vild debatt blossat upp mot Hyresgästföreningens ledning. Lägesfaktorn tillämpas i höst Ingen vet hur stora hyreshöjningarna kommer att bli när lägesfaktorn ska ha större betydelse när man beräknar bruksvärdeshyran. I dag är det främst byggåret som avgör. Det har talats om allt från 500 kr mer i månaden för en tvåa i innerstan till 25-procentiga höjningar. Det talas till och med om att det ska var 50 procent dyrare i innerstan än i ytterområdena. Höjningarna ska genomföras på flera års sikt. Men Lägesfaktorn ska börja tillämpas i redan i höstens förhandlingar. Hyresgästföreningens ledning säger att man hejdar införandet av marknadshyra när man nu gått med på att lägesfaktorn ska spela större roll vid hyressättningen och att läget egentligen redan ingår i dagens bruksvärdessystem. ”Hyresgästerna offras” Ordföranden i Hyresgästföreningens Norrmalmsavdelning, Beatrice Eriksson, förstår i och för sig argumentet om marknadshyror. – Men att lösa det genom att offra hyresgästerna kan vi inte acceptera. Det finns ju människor som kommer behöva gå från hus och hem för attt de inte har råd att bo kvar och det kan ju inte vi acceptera. Det är klart att vi ska protestera mot det här, säger hon.
Lars-Erik Backman lars-erik.l.backman@sr.se