Ytterligare 500 förlorar jobbet på Swedish Meats

Bondeägda slakterijätten Swedish Meats kommer att behöva minska personalstyrkan med ytterligare upp mot 500 personer de kommande åren. Det är den danska och tyska konkurrensen som tvingar bolaget till effektiviseringar, enligt vd:n.
– Vi måste erkänna att jämfört med de stora tyska och danska slakterierna till exempel så är vi inte så kostnadseffektiva. Folk köper köttet för det är mycket billigare. Därför måste vi bli mer kostnadseffektiva annars har vi ingen produktion kvar i Sverige, säger Peter Rasztar, vd för Swedish Meats. Hundratals jobb försvinner 350 miljoner ska bort till 2006. Så sent som i förra veckan kom beskedet att 400 arbetstillfällen försvinner på en rad orter men det var bara första steget, totalt blir det troligen dubbelt så många, kanske upp mot 900 som ska bort. Det motsvarar var femte anställde idag. Neddragningarna kommer spridas över anläggningarna där ny teknik ska minska personalbehoven. – Det blir en del nyinvesteringar som gör att vi behöver färre folk. Vi kommer effektivisera och utnyttja råvarorna bättre, säger Peter Rasztar. Inga nedlagda slakterier Några nedlagda fabriker eller slakterier blir det däremot inte fråga om just nu i alla fall, både transporttider och investeringskostnader sätter stopp för det. Men egentligen drömmer Peter Rasztar om att åtminstone i Sydsverige kunna slå ihop dagens slakterier till en jätteanläggning, på liknande sätt som just nu görs i Danmark, då skulle det bli fart på lönsamheten tror han. – Om vi kan glömma historien så klarar vi oss med ett slakteri söder om Mälardalen och ett i Norrland. Det räcker egentligen men det är inte möjligt så det kan vara en dröm, säger Peter Rasztar.
Daniel Rundqvist, Jönköping daniel.rundqvist@sr.se