Fler frågor till kommunfullmäktige

De folkvalda politikerna i kommunfullmäktige har för lite att säga till om, enligt en enkät från tidningen Kommunaktuellt. Och det händer att fullmäktigesammanträden blir inställda.
Det är för många politiker som har för lite att göra, om man får tro de som har besvarat enkäten. Till de hör Inga-Lill Östlund som är ordförande i Söderköpings kommunfullmäktige. Hon vill minska antalet ledmöter där: Och hon får medhåll av Valdemarsviks fullmäktigeordförande Jan Tellbo: Förutom Söderköping och Valdemarsvik, anser även Ydres ordförande att fullmäktige behöver krympa. Tidningen Kommunaktuellt frågar också vilka som anser att alltför många ärenden delegerats bort från fullmäktige. Och det tycker sex av tretton östgötakommuner. Det blir lite över till fullmäktige, när nämnder och utskott sagt sitt, säger Jan Tellbo i Valdemarsvik: Och Inga-Lill Östlund i Söderköping vill att fullmäktige ska vara första instans för fler frågor: