Region Skåne måste utreda besparingar bättre

Region Skåne måste bli bättre på att ta reda på vilka konsekvenser besparingar får. Det tycker Arbetsmiljöinspektionen i Malmö som ska ta upp frågan om konsekvensanalyser på ett möte med Region Skåne.
– Konsekvensanalyserna görs ibland på för låg nivå. De som gör bedömningen inte har något handlingsutrymme, och då kan konsekvensbedömningen bli ett skräckscenario, ett rop på hjälp, och det har man kanske inte nytta av när man ska jobba med problematiken, säger Monica Björk på Arbetsmiljöinspektionen i Malmö. Monica Björk menar att det är i till exempel sjukhusets ledning som man ska utreda hur besparingar slår och vad det betyder för arbetsmiljön. I våras krävde Vårdfacket och Läkarförbundet att det skulle tas fram en konsekvensanalys redan innan politikerna tog beslutet om att spara en miljard på tre år. Enligt Monica Björk måste man inte göra konsekvensanalysen före det politiska beslutet. - Men politikerna måste kanske vara tydliga med vad det är verksamheterna inte ska göra när de får mindre budget, säger hon.