Kommunalråd protesterar mot SVT-nedläggning

Örebro socialdemokratiska kommunalråd Mats Sjöström protesterar nu mot Sveriges Televisions planer på att ta bort programproduktion från bland annat Örebro.
- Det är ett olyckligt förslag som riskerar att öka Stockholmsfixeringen i media, skriver Mats Sjöström tillsammans med kommunens näringslivsdirektör Lennart Waara. Det handlar inte bara om Örebroregionens bästa, skriver dom, utan betonar att den statliga teven har ett särskilt ansvar för att den Stockholms-fokuserade mediabilden kompletteras av regionala perspektiv.