Biogasvänner känner sig hotade

Styrelsen för Gotlands Biogasförening känner sig hotad av kommunens satsning på en lokal förbränningsanläggning för sopor och slakteriavfall.
Biogasföreningen anser att det är mycket bättre, både ekonomiskt och miljömässigt, att istället röta avfallet till biogas. En storskalig sopförbränningsanläggning skulle göra det omöjligt att satsa på biogas eftersom anläggningarna då skulle konkurrera om slakteriavfallet. Biogasföreningen vädjar därför till kommunen att satsa på biogas istället för på förbränning.