Psykvården hyr in väktare för våldsamma patienter

Landstingets lokalproblem och bristen på manligt anställda gör att psykiatrin har svårt att klara av våldsamma patienter. Avdelningar inom psykvården är spridda på olika orter och i Karlstad ligger det öppna och den slutna vården i olika stadsdelar. För att klara av våldsama patienter tvingas man därför att hyra in väktare från privata bolag
Efter omtalade problemen med mögel på centralsjukhuset ligger nu slutenvården och öppenvårds mottagningarna i olika stadsdelar i Karlstad, det gör att personal på avdelningarn inte kan bistå varandra om det skulle behövas. Dessutom är stor brist på män inom personalen, inom slutenvården är 83 procent av dom anställda kvinnor. -Den låga andelen män i personalen är ett problem, säger Mari Engdal-Friberg, chef för slutenvården inom psykiatrin, till Radio Värmland. Det senaste året har pyskiatrin betalat en halv miljon kronor för väktartjänster.