Rindi Energi AB ökar omsättningen

Det gotländska energiföretaget Rindi Energi AB - som även innehåller en rad dotter- och intressebolag - har ökat sin omsättning med drygt 50 procent till 123 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret ! Resultatet efter skatt har dessutom ökat från knappt sju miljoner till 13,5 miljoner kronor.
I framtidsplanerna för Rindi Energi finns bland annat en börsnotering inom ett par år. "Det ställer dock stora krav att börsnoteras. Vi har idag 150 aktieägare, det krävs betydligt fler för att bli noterad på en börslista". Det säger Rindis VD Kenneth Ljungkvist i ett pressmeddelande.