Fler kvälls och nattjourer kan räddas

Trots att den borgerliga majoriteten i landstinget hittills bara krävt att kvälls- och helgjouren i enbart Vimmerby ska utredas och därmed få leva kvar, kan även de hotade jourerna i Borgholm och Nybro komma att räddas.
Anders Andersson ordförande i landstingsstyrelsen säger att han inte utesluter att både Borgholm och Nybro kan komma med i den utredning som landstinget ska ta ställning till i november. - Visserligen ligger förslaget kvar att jourerna i Borgholm och Nybro ska minskas, men jag kan mycket väl komma att föreslå ett de här jourerna ska utredas vidare, säger Anders Andersson till P4 Kalmar.