Äldreomsorgen i Skellefteå måste skära ner mer

Ekonomin inom äldreomsorgen i Skellefteå är dålig, så dålig att handlingsplanen som togs fram tidigare i år inte håller.
Äldreomsorgen i Skellefteå ska spara pengar och därför togs tidigare i år en handlingsplan fram. Men när socialnämnden häromdagen skulle rapportera hur det går, visade det sig att det krävs intensiva insatser under resten av årets tre månader för att äldreomsorgen ska få en budget i balans. Det är främst personalkostnaderna som måste minska betydligt. Då speciellt på dom boenden där saldot inte ligger nära noll. 3 boenden har dessutom försämrat resultat och det är just dom boendena som ska spara mest.