Ökad alkoholkonsumtion i Halland

Sverige har i dag den största konsumtionen av alkohol på hundra år.
Bara de senaste sex åren har alkoholen ökat med en tredjedel. I Halland konsumerar vi något mer än rikssnittet på grund av närheten till Danmark och Tyskland. Det säger nationalekonomen Anders Johnson, vilken gjort en ny rapport om alkoholens kostnader. Hans kalkyl visar att konsumtionen av alkohol i Halland snart kostar samhället 5 miljarder kronor varje år och det är en miljard kronor mer än i dagsläget. Antalet dödsfall i länet beräknas dessutom stiga från 200 till 250 personer per år.