Skola struntade i sexuella övergrepp

Skolverket har i ett beslut klandrat Hosiannaskolans huvudman Nordanstigs Kristna Center, för att skolan låtit bli att anmäla sexuella övergrepp mot en elev.
Friskolan höll tyst, trots att flickan inför rektor vittnade om att hennes pappa förgripit sig på henne och trots att pappan vid samma tillfälle gjorde vissa medgivanden. Därmed bröt Hosiannaskolan mot socialtjänstlagens regler och Skolverket har nu också tvingat skolan att se över rutinerna vad gäller anmälningsplikten. Händelsen som inträffade våren 2002 kom senare till de sociala myndigheternas kännedom och pappan polisanmäldes. Han åtalades och dömdes till ett och ett halvt års fängelse för sexuellt utnyttjande.