20 tjänster ska bort vid Arboga kommun

Arboga kommun måste skära ner sin verksamhet med 20 tjänster nästa år. Det är ännu inte klart exakt vilka tjänster som försvinner.
Arbogas kommunalråd P-O Nilsson är bekymrad över neddragningarna: -Det är bland det svåraste man kan göra, för att även om det är vår målsättning att det här inte ska försämra servicen så är det nästan omöjligt att behålla standarden på helt oförändrad nivå när antalet medarbetare måste minskas, säger P-O Nilsson. De politiska nämnderna i Arboga har, när de ska ta fram sina budgetförslag för nästa år, fått beskedet att de tillsammans måste spara bort 20 tjänster. Enligt Arbogas kommunalråd P-O Nilsson kommer kommunens kostnader nästa år bland annat för löner att öka mer än skatteinkomsterna gör, och det är en av orsakerna till att man måste spara. I år går Arboga kommun enligt den senaste prognosen mot ett underskott på omkring sju-åtta miljoner, men P-O Nilsson tror att man nästa år ska klara en budget i balans, som det heter när inkomster och utgifter är lika stora. Exakt hur besparingarna nästa år ska genomföras, vilka tjänster som försvinner och i vilka verksamheter är inte klart ännu.