Bistra tider väntar i Sala

Skatteintäkterna för Sala kommun minskar kraftigt nästa år. Kommunens inkomster kommer att bli närmare åtta miljoner lägre än i år.
Det är främst lantbrukarnas låga inkomster som innebär en allt svagare skattekraft i kommunen. Kommunalrådet Carola Gunnarsson säger att kommunen får ett svårt år 2004 eftersom man dessutom har ett betydande underskott med sig från i år.