Höga cesiumhalter i renkött

Hittills i höst har man tvingats kassera mer än var fjärde ren som slaktats vid renslakteriet i Klimpfjäll i Västerbotten.
Orsaken är för höga cesiumhalter i köttet - i genomsnitt 1 628 becquerel per kilo kött, den godkända gränsen går vid 1 500 becquerel. Värdena är de högsta på många år, rapporterar SVT:s Västerbottensnytt.