Privata kläder i jobbet - en smittorisk

Att omsorgspersonal i länet i många fall tvingas ha privata kläder på jobbet är en hälsofara.
Kräk- och sjukhussjuka är några exempel på sjukdomar som sprids via kläder och andra tyger. För att inte bära med sig smittor i kläderna bör de tvättas varje dag i 70 grader - något som vanliga kläder inte tål. - Vi skulle väldigt gärna vilja ha arbetskläder så vi slipper använda våra egna, privata kläder, säger Agneta Hall som arbetar inom den kommunala omsorgen i länet. Men trots att frågan har väckts bland de anställda flertalet gånger så säger arbetsgivaren nej, utan att ge några tillfredsställande argument för sitt beslut. Smittskyddsöverläkare Inger Andersson Von Rosen säger att har man sina privata kläder inom omsorgen så måste man ha en skyddsrock över kläderna för att minska risken för smittspridningen. Östersunds MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Susanne Isaksson, säger att hygienfrågorna är eftersatta men att man nu jobbar med en introduktionsutbildning för främst den personal som inte har vårdutbildning. Enligt Inger Andersson Von Rosen har man inom den kommunala omsorgen inte tillräckligt vårdhygieniskt kunnande. - Man tänker inte på att man bär med sig smittor i kläderna som man sedan tar med sig hem. Men hon menar också att eftersom det är en sådan stor omsättning på omsorgens personal så hjälper det inte alltid med utbildning. - Det enda rätta är istället att satsa på skyddskläder, säger Inger Andersson von Rosen.