Sceninstitutionerna bör profileras

De olika sceninstitutionerna i Skåne, teatrarna och symfoniorkestrarna, bör profileras tydligare menar enmansutredaren Gunnar Svensson.
Några exempel är att Helsingborgs stadsteater ska turnera mer och att Malmö dramatiska teater ska ta upp Malmöämnen i större utsträckning. Det är några av förslagen i ett första utkastet till den stora scenkonstutredningen som Region Skåne beställt . Enmansutredaren Gunnar Svensson har fått i uppdrag att se över hur man bättre kan utnyttja de samlade resurserna för scenkonsten i Skåne. En ide han lanserar är att Helsingborgs stadsteater och Malmö dramatiska teater skulle kunna göra gemensamma större produktioner eller låna skådespelare från varandra. Ändå vill han att teatrarna ska profileras var för sig och tycker att Helsingborg ska ha uppdraget att stå för turnerandet i Skåne. Malmö dramatiska teater i bör större utsträckning behandla ämnen som är angelägna för malmöbor från olika kulturer. Han ser också gärna att Hipp upplåtes mer till gästspel och andra arrangemang. Vad gäller eventuell regionalisering av Malmöteatrarna tycker han att det är en bra ide vad gäller Malmö opera och musikteater och Skånes dansteater. Men inte för symfoniorkestern och dramatiska teatern. Där är den lokala förankringen viktig. Svensson vill också ha större samarbete mellan symfoniorkestrarna i regionen och lanserar en idé som säkert kan komma att bli omdiskuterad. Nämligen att Helsingborgs symfoniorkester profilerar sig som en mindre orkester kanske rentav med färre musiker och som specialiserar sig på nutida musik. Samtidigt vill han att Malmö symfoniorkester utökas med tio musiker och kan på så vis öka sin attraktionskraft och kvalitet.