Svårt för bemanningsföretag när landstingen sparar

Flera landsting, däribland landstinget i Blekinge, har beslutat att inhyrd personal ska användas i betydligt mindre omfattning än tidigare.
Beslutet får konsekvenser för bemanningsföretaget Nurse Partner i Karlskrona. Enligt Nurse Partners vd Eva Flygare tvingas företaget att öka sina marknadsandelar utomlands för att slippa säga upp personal. Under årets åtta första månader hyrde landstinget Blekinge in personal för närmare tretton miljoner kronor.