Kepsen på permanent

Tillståndet att ha kepsen på under lektionstid på Lagaholmsskolan i Laholm är nu permanent.
Beslutet togs i går i skolans lokala styrelse, där föräldrarna ingår. Samtidigt beslutades också om regler som innebär extra lektioner för den som kommer för sent för ofta eller skolkar.