Bush vill hårdsatsa på energi

USAs president George Bush lägger under torsdagen fram en ny plan för att kraftigt öka den amerikanska energiproduktionen.
President Bush vill framför allt satsa på olja, kol och kärnkraft. Bland annat föreslår han lättnader när det gäller miljökraven för kraftverk och dessutom vill han tillåta borrningar efter olja i skyddade vildmarksområden i Alaska, något som väntas leda till hårt motstånd från demokrater och miljögrupper. USA är redan världens största energiförbrukare, men enligt president Bush måste energiproduktionen ändå öka avsevärt för att undvika en nationell energikris. Planen har utarbetats av en speciell grupp under ledning av vicepresident Dick Cheney och ska presenteras av president Bush i ett tal i St Paul i Minnesota under torsdagen.