Vajer-räcken mellan Kungsör och Köping

Vägverket planerar att bygga om E 20 mellan Kungsör och Arboga till en trefälts-väg med vajer-räcken i mitten.
Idag är sträckan en vanlig två-filig väg. Sedan flera år tillbaka finns planer på att bygga om E 20 mellan Kungsör och Arboga till motorväg. Men brist på pengar hos Vägverket har gjort att det skjutits på framtiden, och nu finns det inte med i Vägverkets nationella plan fram till år 2015. För att göra vägen mer trafiksäker fram tills dess planerar man nu alltså en trefälts-väg med vajer-räcken. - Det har visat sig att svårt skadade och döda har minskat med 40 procent på den här typen av väg som är ombyggd med vajer-räcken, säger Lars Dahlman, projektledare på Vägverket i Eskilstuna. Ombyggnaden av vägen beräknas vara klar under år 2005.