Hyresgästföreningen lugnar innerstadsmedlemmar

Hyresgästföreningen försöker nu lugna de medlemmar i Stockholms innerstad som vill lämna föreningen. Detta sedan föreningen accepterat lägesfaktorn, som kan höja hyrorna i innerstaden med 25 procent. Hyresgästföreningen får också stöd av bostadsministern.
Enligt Elisabet Lönngren, ordförande för 150 000 medlemmar i Stockholm, handlar det om en rädsla för marknadshyror. – Det beror också väldigt mycket på att man är orolig frö en diskussion, som har pågått länge, som har gällt att införa marknadshyror. Man är väldigt rädd för att det ska bli kraftiga höjningar. De förändringar som kommer att ske kommer att ligga inom ramen för de förhandlingar man årligen gör. Inget dramatiskt kommer att ske med hyrorna i innerstaden, enligt Elisabet Lönngren. Det nya kallas för rättvisa hyror. Både i innerstaden och i ytterområden kommer det att bli både låga och höga hyreshöjningar, säger hon. Trepartöverenskommelse Hyresgästföreningens nya betoning på lägesfaktorn, som kan ge högre hyror i alla stadskärnor i landet, började den 16 januari i år. Då kom den så kallade Trepartsöverenskommelsen. Hyresgästföreningen, Sabo och privata Fastighetsägarna, var bland annat överens om att ett attraktivt centrumläge kan ge en högre bruksvärdeshyra. Man säger att lägesfaktorn ska få mer genomslag. Hyreslagen måste ändras Bostadsministern sa att Trepartsöverenskommelsen var både glädjande och ett välkommet initiativ. Han tillsatte snabbt en utredning som till nästa sommar ska se om hyreslagen måste ändras för att passa in. I september kom Hyreskommittén i Stockholm, där de tre parterna ingår, med konkreta förslag till var hyrorna bör vara högst. Här talar man om att det kan bli fråga om 25-procentiga hyreshöjningar för vissa hus i innerstaden. Parterna får förhandla Bostadsminister Lars-Erik Lövdén, säger att parterna får förhandla om det här. Men han är inte förvånad över att lägesfaktorn kan höja hyrorna. – Jag tycker inte att det är konstigt. Bruksvärde handlar ju om hur hyresgästerna värderar sitt boende och där spelar lägesfaktorn en roll. Värderar man det högre att bo centrumnära än att bo i periferin så ska ju det vägas in i hyressättning. Men det förutsätter även det nuvarande systemet, säger bostadsminister Lars-Erik Lövdén.
Lars-Erik Backman lars-erik.l.backman@sr.se