Höga cesiumhalter i renkött

I Västerbotten är halterna av det radioaktiva ämnet cesium i renkött det högsta på flera år.
I snitt har renköttet en halt på 1600 becqurel per kilo, strax över gränsvärdet på 1500 becqeurel. Renslakteriet nära Klimpfjäll har hittills tvingats kassera var fjärde slaktad ren, rapporterar Sveriges Radio Västerbotten. De höga halterna beror troligen på att renarna ätit mycket svamp, som innehåller stora mängder cesium. Ekot har tidigare i höst rapporterat om att även älgar i Västebotten uppvisat ovanligt höga halter av cesium.