Skolverket kritiserar friskola

Den kristna friskolan Hosiannaskolan i Nordanstigs kommun klandras av Skolverket för att skolan inte ha anmält sexuella övergrepp mot en elev.
Friskolan höll tyst, trots att flickan i mars 2002 berättade för rektorn att hennes pappa förgripit sig på henne. Skolverket har också tvingat skolan att se över rutinerna vad gäller anmälningsplikten. Händelsen kom senare till de sociala myndigheternas kännedom och pappan dömdes till ett och ett halvt års fängelse för sexuellt utnyttjande. Skolverkets beslut fattades redan för ett år sedan, men ärendet har fram tills nu varit sekretessbelagt av Nordanstigs kommun.