Personalen fick inte tala med socialstyrelsen

Socialstyrelsen gör en granskning av äldreboenden i Västsverige, och igår kom turen till Ardalagården utanför Skara. Men varken personalen eller de boende fick möjlighet att prata med socialstyrelsens tjänstemän, om bland annat de nedskärningar som ska genomföras på hemmet. - Det går väl inte att granska en verksamhet med hjälp av bara papper, säger Agneta Andersson, en av de anställda på Ardalagården.
Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg kom till äldreboendet utanför Skara i går förmiddag. Där låste de in sig i fikarummet tillsammans med cheferna. Med hjälp av ett frågeformulär, papper, dokument och pärmar gicks så verksamheten igenom punkt för punkt. Men någon tid att prata med personalen och de boende fanns inte. - De måste väl gå runt och prata med oss. Här ska ju göras nedskärningar, säger Agneta Andersson. - Jag förstår hur de känner sig. Men vi behöver ett par timmar med ledningen för att hinna med våra frågor, säger Anne Åström från socialstyrelsen i Göteborg.