Lunchbörsen

Stockholmsbörsen har hittills i dag gått upp med 0,4 procent. Londonbörsen är oförändrad. Medan Frankfurtbörsen backat med 0,7 procent. Den korta räntan har gått upp med har gått upp med en hundradels procentenhet och den långa med 4 hundradelsprocentenheter. En euro kostar 9 kronor och 5 öre. En dollar 7 och 68.