Västsvenska företag nonchalerar farliga kemikalier

Mer än vartannat företag i Västsverige har brister i sin säkerhetshantering av de kemikalier, som används på företaget. Det visar den granskning, som Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg genomfört i veckan.
Arbetsmiljöinspektionen har besökt nära 300 arbetsplatser i Västra Götaland och Halland för att kontrollera hur kemikalierna hanteras. Inspektörerna har bland annat undersökt, om företagen vet vilka kemikalier de hanterar och hur arbetarskyddet och säkerheten sköts.