I väntan på Ericssonvinst

Som vanligt stiger nu spänningen inför en delårsrapport från telekomföretaget Ericsson. Besked om hur det har gått kommer först om en vecka - men många analysfirmor som följer Ericsson, tror nu att det blir en rapport som visar att bolaget går med vinst.
Med den sedvanliga sammanställningen av beräkningar från ett 30-tal bolagsanalytiker kan Ericssons vinst för det tredje kvartalet hamna på lite drygt 400 miljoner kronor. Men osäkerheten är stor. Den enskilt mest dystra prognosen pekar på fortsatta förluster - och närmare bestämt på minus 700 miljoner kronor. Och omvänt: den mest optimistiska tror på en vinst på nästan en och en halv miljard kronor. Vad som ändå talar för att Ericsson bryter den utdragna förlustspiralen är den extrema neddragningen av bolagets kostnader och att det nu gått snabbare än vad försäljningen gått ner. Och det är också den enkla förklaringen till att en majoritet av analysfirmorna tror att Ericsson nästa vecka visar upp en vinst. Det som gör en vinst trolig är också att några av Ericssons konkurrenter börjat tala i mer optimistiska tongångar. Exempelvis har Motorola pekat på att mobilsystemförsäljningen gått bra i Kina. Något som kan ha gynnat även Ericsson. Men innan det går att tala om en vändning i hela branschen måste orderingången på nytt börja ta fart- inte minst i Europa. Och det kommer att vara stort intresse för vad Ericsson gör för marknadsprognos för 2004. Siffran som gäller orderingången bör ligga på minst 30 miljarder kronor. Annars blir man besviken, som en anomyn analytitker uttrycker saken.
Christer Hillbom christer.hillbom@sr.se